Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ perfectufabet.com ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียด และยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของการให้บริการในแต่ละฟังก์ชันการใช้งาน ไปจนถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในทุก ๆ รูปแบบ โดยจะจำแนกรายละเอียดได้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ perfectufabet.com ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสำหรับข้อมูลที่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามานั้น จะต้องเป็นไปตามความจริง ซึ่งถ้าหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะงดเว้นการให้บริการ รวมไปถึงการลบสถานะสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการนำมาใช้ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวตามหลักสากล โดยทางเว็บไซต์จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ออกไปยังสื่อสาธารณะ รวมไปถึงบุคคลที่สาม ถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งาน
  3. ในเรื่องของการเข้าเดิมพันเกมพนันออนไลน์ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ perfectufabet.com รวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกรรมการเงิน ทั้งการฝากและถอนยอด ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดไว้ในทุก ๆ ข้อ ซึ่งจะมีการจำแนกข้อบังคับให้เป็นไปตามแบบแผนของการให้บริการในเกมพนันออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงในด้านการทำธุรกรรมการเงิน
  4. หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์ในทุก ๆ เกมที่อยู่ภายในเว็บไซต์ perfectufabet.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เล่นรับผิดชอบความเสียหาย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และแก้ไขระบบจากการที่ผู้ใช้บริการได้ทำเสียหายไว้ ซึ่งจะถูกพิจารณาตามความเสียหายจริง
  5. ทางเว็บไซต์ perfectufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก และการลบบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนด หรือมีการทำความผิดร้ายแรงในการเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้
  6. สำหรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ perfectufabet.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง และปิดช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ซึ่งจะอยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  7. หากพบเจอการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเว้นเงื่อนไขและข้อบังคับตามที่เราได้กำหนดไว้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และเป็นไปตามการตีความกฎหมายของทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่สามารถละเว้นการกระทำดังกล่าวได้ ถ้าหากผู้ใช้บริการมีความผิดจริง
  8. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ perfectufabet.com หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขบางประการ ที่อาจตีความได้ไม่ชัดเจน สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@perfectufabet.com
  9. การยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับที่กำหนดไว้ในข้างต้น จะไม่สามารถยกเลิกหรือขัดแย้งได้ในภายหลัง ซึ่งในการเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ จำเป็นที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด โดยไม่อาจงดเว้นข้อใดข้อหนึ่ง และไม่อาจปฏิเสธเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ได้
Avatar
new
ดำรงตำแหน่ง Senior Content Writer เขามีประสบการณ์ในการทำงานหลายปีกับบริษัทพนันยักษ์ใหญ่ของโลก ณัฐมีหน้าที่เขียนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพนันในเชิงลึก แนะนำกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับนักพนันมือใหม่และพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้มืออาชีพทำกำไรได้ตามเป้าหมาย เน้นข้อมูลกลยุทธ์การพนันที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีการทดลองความแม่นยำก่อนนำเสนอเนื้อหา บทความของเขาทั้งให้ความบันเทิงพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่าน